Front-end systém a skvalitnenie obsluhy klienta

Sberbank CZ sa rozhodla zlepšiť kvalitu svojich služieb, a to hlavne zrýchlením vybavovania klientov, zautomatizovaním interných procesov a tiež cítila potrebu zvýšiť cross-selling svojich produktov. Na základe analýzy potrieb sa rozhodla implementovať nový pobočkový front-end.

Front End System (FES) je zameraný na skvalitnenie obsluhy klienta a získanie uceleného pohľadu na klienta a jeho produkty. Tak ako v minulosti Sberbank Slovensko, tak následne aj Sberbank CZ sa rozhodla riešiť tento projekt v spolupráci so Softecom, a to hlavne s ohľadom na jeho skúsenosti s vývojom obdobných aplikácií. Softec sa podieľal na definovaní požiadaviek, realizoval detailnú analýzu, špecifikáciu systému, návrh, vývoj, testovanie a nasadenie riešenia do produkcie.

FES poskytuje komplexný pohľad na klienta a jeho bankové produkty, zrýchľuje obsluhu klienta a zvyšuje možnosti cross-sellingu. Integruje údaje z hlavného bankového systému s údajmi z ďalších systémov banky a systému na správu dokumentov. FES taktiež prebral správu klientov banky vrátane overovania voči registrom, poskytuje funkciu otvárania účtov a tlač rámcových zmlúv. Zároveň došlo k nahradeniu komplikovaného front-endu hlavného bankového systému, a tým sa podstatne zrýchlil aj proces zaškolenia nových pracovníkov.

Po vyše piatich rokoch používania tohto systému Softec navrhol jeho modernizáciu a po dohode so Sberbank CZ začal túto modernizáciu aj realizovať. Zmeny sa dotkli hlavne architektúry systému a front-endovej časti, kde vďaka použitiu moderných technológii došlo k výraznému zrýchleniu systému a výraznému zvýšeniu užívateľského komfortu. Navyše bola umožnená a zjednodušená integrácia s ďalšími systémami používanými v banke. Pri návrhu obrazoviek boli využité najnovšie poznatky z oblasti User eXperience, overené Softecom v UX Lab-e.

V súčasnosti prebieha ďalšia etapa modernizácie, v rámci ktorej Softec realizuje ďalšie biznisové, legislatívne i technické požiadavky banky, pre implementáciu ktorých sa otvoril priestor realizovaním prvej etapy modernizácie.

Kontaktujte nás