Informačný systém na online nahrávanie návrhov zmlúv

OVB Allfinanz Slovensko v SR dlhodobo vedie rebríček spoločností poskytujúcich finančné poradenstvo fyzickým osobám. V súčasnej dobe sprostredkováva produkty a služby viac ako dvoch desiatok partnerov - poskytovateľov finančných produktov pre viac ako 800 tis. klientov za pomoci viac ako 9000 spolupracovníkov.

Spoločnosť OVB Allfinanz Slovensko, a.s. sa pre potreby zrýchlenia kolobehu dokumentov potrebných na akceptáciu návrhu zmluvy a zároveň zvýšenia kvality spracovania rozhodla podporiť proces nahrávania nových návrhov zmlúv pomocou informačného systému, pre ktorého realizáciu bola vybraná spoločnosť Softec.

Súčasťou informačného systému pre online nahrávanie návrhov zmlúv je:

  • webová aplikácia na nahrávanie návrhov zmlúv,
  • desktopová aplikácia na administráciu parametrických dát.

Všetky dáta sú uložené v jednej centrálnej databáze, do ktorej sa cez webovú aplikáciu v jednotlivých kanceláriách nahrávajú údaje o zjednaných návrhoch zmlúv na základe prijatých papierových podkladov od jednotlivých spolupracovníkov OVB Allfinanz Slovensko. Desktopová aplikácia umožňuje okrem administrácie parametrických dát a číselníkov taktiež vykonávať hromadné operácie nad návrhmi zmlúv, exportovať ich pre potreby iných interných systémov OVB Allfinanz Slovensko.

Od úspešného nasadenia dochádza k postupnému rozširovaniu systému o novú funkcionalitu podľa požiadaviek OVB Allfinanz Slovensko.
Webová aplikácia bola postupne doplnená o viacero modulov napr.:

  • evidencia súhlasov (pre potreby spracovávanie osobných údajov klienta),
  • správa údajov klientov a zjednaných návrhov zmlúv,
  • evidencia protokolov podľa smernice MiFID k podpísaným zmluvám,
  • vytváranie sprievodných listov k návrhom zmlúv,
  • možnosť zobrazenia očakávaných provízií spolupracovníkov (provízna kalkulačka).

Desktopová aplikácia bola taktiež rozšírená o nové súčasti napr.:

  • modul pre evidenciu chýb a vytváranie intervencií,
  • zavedenie čiarových kódov do procesu manipulácie s papierovými dokumentmi,
  • modul pre automatizovanú registráciu spolupracovníkov v NBS.