Internetové hlásenie poistných udalostí

Spoločnosť Slovexperta, zabezpečujúca pre Komunálnu poisťovňu a Kooperativu Centrálny dispečing škôd a proces obhliadok poistných udalostí pre majetkové a zodpovednostné poistenia, spustila novú webovú aplikáciu Internetové hlásenie poistných udalostí (iHPU). Aplikácia od firmy Softec, ktorá slúži na online hlásenia z odvetví povinného zmluvného či havarijného poistenia, poistenia majetku občanov aj firiem a všeobecnej zodpovednosti, už v prvé dni zaznamenala úspech u užívateľov.

Slovexperta, dcérska spoločnosť Kooperativy poisťovne a Komunálnej poisťovne, zabezpečuje pre obe firmy Centrálny dispečing škôd a proces obhliadok poistných udalostí pre majetkové a zodpovednostné poistenia. Do nedávna mohli klienti resp. poškodení hlásiť poistnú udalosť len cez telefonický dispečing alebo osobne v poisťovni, pričom museli následne vyplniť tlačivá, ktoré si museli osobne prevziať a doručiť do poisťovne. Ako konštatoval Peter Ďurík, konateľ spoločnosti Slovexperta a riaditeľ úseku likvidácie spoločností Kooperativa poisťovňa a Komunálna poisťovňa: "Spustenie novej aplikácie bolo podmienené našou snahou výrazne uľahčiť hlásenie poistných udalostí pre všetky zainteresované strany a tým sprístupniť služby pre klientov poisťovní Vienna Insurance Group Slovensko v oblasti likvidácie poistných udalostí."

Aplikácia totiž umožňuje podať hlásenie všetkým zúčastneným stranám, ako poistenému resp. škodcovi v prípade zodpovednostného poistenia tak i poškodenému alebo inému ohlasovateľovi. V rámci iHPU zároveň možno evidovať všetky typy škôd, škody na vozidle, na majetku, na zdraví aj iné škody. Výsledkom procesu je prenos hlásenia na centrálny dispečing škôd, kde sa v prípade postačujúcich informácií automaticky posunie na ďalšie spracovanie alebo v prípade chýbajúcich údajov sa pridelí na doriešenie dispečerovi. Zároveň sa vygeneruje potvrdenie o hlásení resp. ďalšie požadované tlačivá predtým vypĺňané ručne. Tieto sa naplnia zadanými údajmi, uložia k hláseniu a zašlú ohlasovateľovi na e-mailovú adresu, ktorý ich už len podpíše a odovzdá pri obhliadke.

Peter Morávek, riaditeľ divízie poisťovacích systémov firmy Softec, k tomu dodáva: "Aplikácia je vybudovaná v duchu štandardov a princípov moderných webových aplikácií a umožňuje použitie aj na tabletoch. Najdôležitejšie v rámci projektu bolo vybalansovať mieru detailnosti informácii a zároveň jednoduchosť vyplnenia hlásenia tak, aby to vyhovovalo všetkým zúčastneným stranám.“

Cieľovým zákazníkom riešenia sú všetky tri spoločnosti: poisťovne Kooperativa a Komunálna poisťovňa, ako aj Slovexperta, ktorá participuje na procese likvidácie. Súčasťou dodávky riešenia iHPU je aj nová web stránka spoločnosti Slovexperta.