IS na výplatu dávok v nezamestnanosti a garančného poistenia

Systém výplaty dávok v nezamestnanosti a dávok garančného poistenia pre Sociálnu poisťovňu (IS PvNGP) využívajú pracovníci oddelení dávok v nezamestnanosti a garančného poistenia na všetkých 36 pobočkách Sociálnej poisťovne a na ústredí.

IS PvNGP zabezpečuje proces spracovania žiadostí, rozhodovania a výplaty dávok, vrátane procesov refundácie dávok v nezamestnanosti medzi členskými štátmi EÚ.

Manažérska nadstavba nad systémom na podporu výplaty dávok v nezamestnanosti a dávok garančného poistenia pomáha v Sociálnej poisťovni vytvárať agregované prehľady o vyplatených dávkach a ich poberateľoch v rôznych pohľadoch.