IS Riadenia sociálnych dávok

Systém na podporu agendy výplaty sociálnych dávok pre Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (IS RSD) podporuje automatizované spracovanie žiadostí, cez posúdenie nároku, priznanie dávky až po výplatu dávky poberateľovi.

Systém je plne integrovaný s Ústredným portálom verejnej správy Slovensko.sk prostredníctvom Formulárového portálu MPSVR, pričom využíva jeho modul identifikácie a autentifikácie používateľ prostredníctvom eID karty s čipom.

Cez Formulárový portál môžu žiadatelia podať elektronicky žiadosť o niektorú z vyše 40 sociálnych dávok. Elektronicky podané žiadosti sú do systému prenesené bez potreby typovania žiadosti na úrade. Formulárový portál tiež poskytuje prehľad o stave podaných žiadostí pričom umožňuje poberateľovi podať aj žiadosť na zmenu miesta výplaty opakovane vyplácanej žiadosti. Prípadne vydané rozhodnutie, či iná komunikácia s občanom prebieha elektronicky v prípade, že žiadateľ má aktivovanú elektronickú schránku.

IS RSD je plne integrovaný na Register fyzických osôb prostredníctvom Centrálneho registra klientov (CRK). CRK poskytuje napojeným rezortným systémom vždy aktuálne informácie o záujmových osobách, pričom funguje ako cache aktuálnych údajov, takže nie je potrebné pri každom overovaní osoby volať služby RFO. Takéto volanie je potrebné iba pri prvom overovaní údajov danej fyzickej osoby. Následné zmeny sa do CRK dostanú automaticky. CRK je aktuálne pripravený na rozšírenie o údaje z Registra adries a z Registra právnických osôb.IS RSD je prevádzkovaný na úradoch Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, kde ho využíva pri dennodennej práci viac ako 3000 používateľov. Prostredníctvom tohto systému je každý mesiac vyplatených cca 1,3 mil. sociálnych dávok zhruba miliónu poberateľov v celkovej výške asi 100 mil. eur.

Manažérsky systém nad IS RSD poskytuje preddefinované prehľady o počtoch poberateľoch, o počte a výške vyplatených sociálnych dávok podľa rôznych kritérií. Táto nadstavba poskytuje tiež možnosti pre definovanie ďalších ad hoc dotazov analýz. MPSVR SR ju prevádzkuje vo svojom Analytickom centre. Výstupné prehľady sú prístupné ďalším používateľom z Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny.