Jednotná referenčná sieť (JRS)

Jednotná referenčná sieť (JRS) slúži ako základ pre lokalizáciu všetkých dopravných informácií na Slovensku.

Systém sa skladá z podkladovej databázy cestnej siete odvodenej z údajov Centrálnej technickej evidencie pozemných komunikácií (CTEPK), z nástrojov na jej generovanie a z nadstavbových služieb pre vyhľadávanie, konverziu lokalizácie medzi rôznymi metódami (napr. ALERT-C alebo TPEG ILOC) a konverziu lokalizácie medzi rôznymi vydaniami Jednotnej referenčnej siete. Jednotnú referenčnú sieť prevádzkuje Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR prostredníctvom Slovenskej správy ciest na základe Cestného zákona.

JRS je súčasťou komplexného Informačného systému Modelu cestnej siete (IS MCS).