Kariérno-provízny systém pre sieť maklérov

Spoločnosť Aegon na Slovensku spustila nový kariérno-provízny systém a portál pre sieť interných maklérov. Aplikácia od firmy SOFTEC, vďaka automatizácii províznych a kariérnych procesov, priniesla výrazné zrýchlenie procesu výpočtu provízií s možnosťou aplikovať aj zložitejšie provízne modely a to všetko pri znížení počtu potrebných pracovníkov.

Aegon tak sleduje aktuálny trend, kedy si niektoré poisťovne na slovenskom trhu postupne zakladajú vlastné maklérske firmy, aby čo najlepšie pokryli potreby klientov nielen v oblasti poisťovníctva, ale aj iných finančných produktoch.

Rozrastajúca sa sieť agentov interného makléra spoločnosti Aegon sa zameriava na profesionálnu starostlivosť o klientove potreby v oblasti financií. Našim cieľom je vybrať pre klienta to najlepšie zo širokej škály finančných produktov a samozrejme poskytnúť mu kvalitný servis. Na to, aby sme to dokázali, je nevyhnutá softvérová podpora na úrovni moderných technológií,“ vysvetľuje spustenie nového systému Dušan Šuna, obchodný riaditeľ siete interných maklérov v spoločnosti Aegon. Ako ďalej upresnil, nový kariérno-provízny systém od firmy SOFTEC spĺňa všetky náročné kritéria pre podporu prevádzky predajnej siete finančných agentov. Systém komplexne podporuje a automatizuje každodenné procesy a postupy. Predstavuje tak komfortné riešenie, ktoré zvyšuje a optimalizuje rýchlosť a efektivitu správy dát. Naviac podporuje celé spektrum finančných produktov.

Peter Morávek, výkonný riaditeľ SOFTEC, k tomu dodáva: „Teší nás, že naša prvá spolupráca s Aegonom naplnila obojstranné očakávania. Niekedy i menšie investície dokážu firmám priniesť výrazné zlepšenie operatívy, čo sa potom odrazí na spokojnosti spolupracovníkov a v neposlednom rade i klientov.“