Kartový systém

Sberbank Slovensko (predtým Volksbank Slovensko), úspešne pôsobila na slovenskom trhu od roku 1991 do roku 2017, kedy došlo k jej zlúčeniu s Prima bankou Slovensko. Svojim klientom ponúkala komplexnú paletu bankových produktov a služieb obohatenú o podielové fondy, produkty životného poistenia a dôchodkového zabezpečenia a taktiež produkty stavebného sporenia.

Banka používala na spracovanie debetných platobných kariet  starú aplikáciu, distribuovanú na pobočkách banky. Problémy so synchronizáciou údajov, s evidenciou údajov a s prepojením na iné bankové systémy, ako aj absencia on-line blokovania kariet viedli banku k rozhodnutiu nasadiť nový systém na spracovanie debetných platobných kariet. Návrhom a realizáciou tohto systému bol poverený Softec.

Implementovaný kartový systém umožňoval centralizovanú správu debetných platobných kariet. Systém poskytoval evidenciu platobných kariet, spracovanie požiadaviek na vydanie a zmenu platobných kariet vrátane zaúčtovania poplatkov. Systém bol integrovaný s autorizačným centrom na zabezpečenie vydávania platobných kariet a on-line blokovania kariet. Po úspešnom nasadení sa rozbehol vývoj druhej časti systému, ktorý riešil problematiku spracovania a zaúčtovania transakcií s platobnými kartami a transakcií vykonávaných na zariadeniach Sberbank.

V roku 2011 bol systém rozšírený o podporu bezpečných platieb cez internet.