Maklérsky systém

KAPITOL pojišťovací a finanční poradenství, a.s. patrí medzi najvýznamnejších sprostredkovateľov finančných produktov v Českej republike, a to hlavne v oblasti životného poistenia. Osobný prístup ku klientovi, tvorba finančných produktov na mieru a flexibilita sú hlavným dôvodom, prečo si klienti volia služby tejto spoločnosti.

Kapitol potreboval zabezpečiť kompletnú podporu maklérom na prácu s klientmi, evidenciu ich zmlúv, sledovanie finančných tokov medzi partnermi a Kapitolom vrátane výpočtov provízii maklérom.

Kapitol si pre realizáciu systému vybral spoločnosť Softec. Naši konzultanti analyzovali jednotlivé procesy obsluhy klienta, práce maklérov toky dát medzi Kapitolom a finančnými inštitúciami, a následne navrhli systém, ktorý pokrýva jednotlivé činnosti. Vývoj aplikácie bol opäť zverený Softecu.

Postupne boli vytvorené 3 hlavné komponenty celého systému:

  • Makler – základný informačný systém,
  • Web Makler – webový klient pre on-line prístup,
  • KISS – klient pre off-line prácu.

Systém Makler podporuje správu hierarchie poradcov, vyhodnocovanie poradcov za sprostredkovanie zmlúv, vyplatenie provízií poradcom, poskytovanie údajov o produkcii na rôznej úrovni detailnosti vo forme tlačových zostáv pre manažment, správu provízií samotného Kapitolu, vymáhanie dlhov od poradcov, zadávanie a vyhodnocovanie súťaží poradcov.

V súvislosti s väčším využívaním systému a požiadavkou na ďalšie zefektívnenie práce poradcov vyvinul Softec aplikáciu KISS, ,vytvorenou na princípe off-line klienta. Celá aplikácia vrátane databázy je nainštalovaná na osobnom počítači používateľa a údaje sú synchronizované prostredníctvom internetu so serverom na centrále. Používateľmi aplikácie sú poradcovia, vedúci tímov, kancelárie ako i pracovníci centrály. KISS podporuje plánovanie činností formou týždenných, mesačných, polročných alebo ročných plánov. Umožňuje vyplňovať týždenné správy, zapisovať nováčikov na semináre a vytvárať zápisy z porád. Používatelia majú tiež možnosť prezerať si dáta o svojej produkcii, produkcii svojho tímu, kariére, zmluvách a klientoch, ktoré sa do KISSu dostávajú z produkčného informačného systému Makler. Každý poradca má k dispozícií prehľad štruktúry svojho tímu a jeho zostáv. KISS podporuje aj dynamické vytváranie používateľských zostáv. Kapitol má možnosť vidieť dáta všetkých používateľov KISS ako aj sumárne zostavy plánovaných činností od všetkých poradcov.

Systém bol nasadený aj v sesterskej spoločnosti Capitol a.s. Slovensko. Zákazník oceňuje že s pomocou tohto systému je schopný svojim klientom a partnerom zaistiť vysokú úroveň služieb.