Mobilné aplikácie

Česká poisťovňa sa aktívne venuje najnovším trendom na trhu a chce byť vždy o krok vpred pred konkurenciou. Ako jedna z prvých začala predávať poistné produkty cez internet a postupne na ňu presunula tiež výraznú časť procesov obsluhy klienta. Akonáhle sa objavili prvé lastovičky mobilných aplikácií a bolo jasné, že prichádza nový trend, tak sa ČP rozhodla investovať aj do tejto oblasti.

Hlavné procesy, ktoré klienti riešia s poisťovňou:

  • Dojednanie poistky
  • Obsluha svojich poistných zmlúv
  • Hlásenie a riešenie škodových udalostí

Väčšinu týchto funkcií už dnes môže klient vykonávať cez internet v rámci komplexného portálu, ktorý Softec pre Českú poisťovňu postupne buduje.

Ďalším krokom k zvyšovaniu komfortu pre klienta je logicky presunutie týchto funkcií tiež na mobilné telefóny a tablety a využitie všetkých ďalších funkcií, ktoré tieto zariadenia ponúkajú - GPS, fotoaparát, uloženie dát a jednoduchá synchronizácia, atď.

Česká poisťovňa sa rozhodla umožniť svojim klientom komunikáciu prostredníctvom mobilných platforiem. Na začiatok vytipovala niekoľko základných služieb (hlásenie poistných udalostí, uzatváranie cestovného či úrazového poistenia) a plánuje postupne pridávať ďalšie funkcionality. Úvodná verzia aplikácie sprostredkovala predovšetkým všeobecné údaje bez prepojenia na údaje v back-end systémoch. Logickým pokračovaním projektu bola však implementácia zložitejšej funkcionality, v ktorej už dochádza k previazaniu na back-end systémy, či už v oblasti predaja poistiek, tak najmä v oblasti klientskej self-care zóny.

Softec sa podieľal na projekte implementácie mobilnej aplikácie, ktorá uľahčuje dva hlavné procesy - predaj poistiek a obsluhu zmlúv - klientsku zónu.

Pre predaj poistiek boli vybrané poistky, ktoré ide dojednať ľahko, a ktoré nevyžadujú zadávanie veľkého množstva dát. Berieme do úvahy, že vyplňovanie formulára na displeji mobilného telefónu nie je úplne pohodlná činnosť a tak je nutné zvoliť pre pilotné aplikácie také produkty, ktoré klientov neodradia zložitosťou formulára alebo veľkým počtom obrazoviek. Ideálny produkt pre pilotnú prevádzku je tedacestovné a úrazové poistenie. Aplikácia navyše ponúka rad užitočných funkcií - uloženie trasy, kam jazdíme častejšie - a budúce dohodnutie poistky sa zjednoduší, uloženie dát účastníkov cesty - pri budúcej ceste nemusíme znova vypisovať, ale len klikneme a pridáme do poistky. Ďalšie uľahčenie prináša preddefinované 3 balíčky s najčastejším typom poistenia - čiže ďalšie funkcie, ktoré uľahčia celý proces uzatvorenia poistky.

Druhou časťou projektu je tvorba Klientskej zóny - aplikácia, vďaka ktorej má klient prehľad o svojich zmluvách a poistných udalostiach. ČP môže tiež cez túto aplikáciu posielať notifikáciu klientovi.

Softec realizoval v rámci projektu rozšírenia existujúceho internetového predajného portálu o služby, ktoré slúžia ako zdroj dát pre mobilnú aplikáciu – sprostredkováva šablóny, vykonáva tarifikáciu poistného a realizuje proces rokovania - a to vrátane prepisu do back-endových systémov. Integrácia mobilného front-endu a jednotlivých back-end systémov, v ktorých prebieha spracovanie, je kľúčovou časťou projektu, keďže na jednej strane je nutné klientovi poskytnúť korektné údaje, na strane druhej je nutné zaistiť zabezpečenie programu, dát klienta i jednotlivých interných systémov ČP.

Inteligentné telefóny a tablety sa stávajú stále rozšírenejším a klient, ktorý si raz zvykne na pohodlie, ktoré mu aplikácia ponúka, bude vyhľadávať prevažne túto formu obsluhy. Pri realizácii mobilných aplikácií je však nutné si uvedomiť, že pracujú s dôvernými dátami (často slúži aj ako platobný nástroj) a je potrebné zohľadniť tieto faktory pri tvorbe aplikácie. V Softecu sme dnes plne pripravení pomôcť s realizáciou takto náročných a citlivých riešení.