Národné administratívne registre a Národné zdravotné registre

Pre Národné centrum zdravotníckych informácií sme vyvinuli riešenie na správu dvoch administratívnych registrov.

 • Národný register poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
 • Národný register zdravotníckych pracovníkov

Oba národné registre sú nevyhnutnou podmienkou efektívnej realizácie zdravotníckej štatistiky.

Vyvinuli sme tiež riešenie na správu desiatich Národných zdravotných registrov:

 • Národný onkologický register
 • Národný register diabetes mellitus
 • Národný register vrodených chýb
 • Národný register chorôb obehovej sústavy
 • Národný register neurologických chorôb
 • Národný register chronických pľúcnych chorôb
 • Národný register úrazov vyžadujúcich poskytnutie ústavnej zdravotnej starostlivosti
 • Národný register osôb s podozrením na ich zanedbávanie, týranie, zneužívanie a osôb, na ktorých bolo páchané násilie
 • Národný register zápalových reumatických chorôb
 • Národný register tuberkulózy

S touto podporou je NCZI schopné systematicky zbierať, spracovávať a vyhodnocovať údaje o hromadne sa vyskytujúcich a závažných chorobách slovenskej populácie s cieľom poskytovať výsledky analýz odbornej a laickej verejnosti.