Návrh a posúdenie trás pre nadmernú a nadrozmernú prepravu (Trasy)

Podľa platnej legislatívy pri prekročení daných limitov na rozmery a hmotnosť nákladnej prepravy je potrebné žiadať o návrh a posúdenie trasy prepravy, ktoré vykonáva špecializované pracovisko cestnej databanky Slovenskej správy ciest.

Pre toto pracovisko sme vyvinuli špeciálnu aplikáciu, prostredníctvom ktorej žiadatelia o prepravu si môžu sami zaregistrovať žiadosť v elektronickej forme. Na základe údajov v elektronickej žiadosti a údajov centrálnej technickej evidencie pozemných komunikácií (CTEPK), predovšetkým zaťažiteľnosti mostov, šírkových pomerov a podjazdových výšok, aplikácia navrhne pracovníkovi trasu, ktorú môžu dodatočne upraviť. Výsledný návrh trasy je po spracovaní viditeľný žiadateľovi a ten si môže následnej prebrať aj tlačovú zostavu s posúdeným návrhom trasy.

Trasy sú súčasťou komplexného Informačného systému Modelu cestnej siete (IS MCS).