Nová generácia predajno-servisného portálu

Poštová banka sa rozhodla podporiť obsluhu svojich klientov implementáciou predajno-servisného portálu novej generácie, postavenom na najmodernejších biznis aj IT konceptoch. Za týmto účelom koncom minulého roka Poštová banka rozbehla projekt s poetickým názvom Benátky.

Pre projekt potrebovala strategického partnera, ktorý má skúsenosti s vývojom front-endovej (FE) aplikácie určenej na obsluhu klienta v client–centric architektúre, postavenej na princípoch „omnichannel“ a s dôrazom na používateľský zážitok (User Experience). Tak sa do hry dostala spoločnosť Softec, ktorá v prvom kole navrhla architektúru celého riešenia určenú aj pre ďalšie FE aplikácie Poštovej banky. Táto architektúra je do budúcnosti ľahko rozširovateľná. Projekt realizoval spoločný riešiteľský tím zložený z pracovníkov Softecu a Poštovej banky pod vedením skúseného architekta Softecu. Riešenie bolo v auguste 2015 úspešne nasadené do produkčnej prevádzky a slúži nielen pre používateľov na pobočkách a vysunutých akvizičných pracoviskách banky, ale aj na pracoviskách partnerskej organizácie.

Predajno-servisný portál je postavený tak, že používateľ má k dispozícii podrobný pohľad na klienta prostredníctvom tzv. karty klienta, kde sa jednak nachádzajú jeho osobné údaje, ale aj prehľad jeho existujúcich produktov, aktuálne kampane a ponuky, kontaktná história a ďalšie informácie, ktoré obvykle bývajú súčasťou CRM systémov.

Takto je možné cielenejšie vytvoriť ponuku pre klienta a ponúknuť mu produkty podľa jeho potrieb. Aplikácia umožňuje predaj a servis nasledovných produktov:
• Osobné účty
• Vkladové účty
• Termínované vklady
• Vkladné knižky
• Spotrebné úvery
• Poistný produkt Nezbedník

Kontaktujte nás