Elektronické služby miest a obcí

Pre mesto Bratislava a mesto Košice sme vyvinuli a dodali elektronické služby, prostredníctvom ktorých môžu občania týchto miest s občianskym preukazom vo forme eID s čipom komunikovať so samosprávou. Zisti viac

Kariérno-provízny systém pre sieť maklérov

Spoločnosť Aegon na Slovensku spustila nový kariérno-provízny systém a portál pre sieť interných maklérov. Aplikácia od firmy SOFTEC, vďaka automatizácii províznych a kariérnych procesov, priniesla výrazné zrýchlenie procesu výpočtu provízií s možnosťou aplikovať aj zložitejšie provízne modely a to všetko pri znížení počtu potrebných pracovníkov. Zisti viac

Samoobslužná zóna pre B2B zákazníkov

Biznis Portál vytvára samoobslužnú zónu pre B2B zákazníkov spoločnosti Slovak Telekom. Umožňuje B2B zákazníkovi správu jeho telefónnych čísel, vytváranie skupín čísel, manažment služieb na jednotlivých číslach a skupinách čísel. Ďalej poskytuje nástroj na meranie a optimalizáciu spotreby v dátovom roamingu a je integrovaný s aplikáciou Smartbill, ktorá umožňuje rozlíšenie a separátny fakturáciu súkromných hovorov na telefónnych číslach B2B zákazníka. Zisti viac

Manažérsky informačný systém

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group vznikla ako prvá súkromná univerzálna poisťovacia spoločnosť na Slovensku už v roku 1990. V prvých rokoch svojej činnosti si vybudovala pozíciu stabilnej a úspešnej poisťovne. Túto pozíciu si udržala napriek stále rastúcej konkurencii vďaka dôvere svojich klientov. KOOPERATIVA je členom silnej európskej skupiny Vienna Insurance Group, ktorá má zastúpenie po celej Európe. Zisti viac

Front-end systém a automatizácia schvaľovania úverov

Skupina Volksbank International (dnes Sberbank) chcela zlepšiť kvalitu svojich služieb, zrýchliť vybavovanie klientov, zautomatizovať interné procesy a zvýšiť cross-selling produktov v jednotlivých bankách skupiny. Na základe analýzy potrieb sa rozhodla implementovať nový front-end systém, pričom jeho nasadenie rozdelila do niekoľkých krokov. Zisti viac