Priamy predaj poistenia

Česká pojišťovna je najväčšou univerzálnou poisťovňou na českom poistnom trhu. Popri predaji poistných produktov cez sieť pobočiek, vlastných a externých dílerov a maklérov sa rozhodla zriadiť aj predaj poistenia prostredníctvom internetu a call centra. Výsledkom vývoja je komplexný predajný portál www.ceskapojistovna.cz.

Na tomto portáli si klient môže namodelovať a uzatvoriť poistku, zaplatiť poistné a zmluva je podľa voľby klienta doručená e-mailom, poštou alebo kuriérnou službou. Portál je napojený na produktové back-end systémy Českej poisťovne, ktoré zabezpečujú výpočet poistného a spracovanie uzatvorených poistných zmlúv. Aby bol celý proces predaja poistiek čo najviac automatizovaný a z hľadiska klienta čo najpohodlnejší a čo najrýchlejší, je portál napojený aj na ďalšie interné systémy v ČP, na IS kuriérnej služby a na platobné brány vybraných bankových ústavov. Klientovi je poskytnutá možnosť zaplatiť poistku niekoľkými spôsobmi – prevodom z účtu, platobnou kartou alebo na dobierku.

Rozhodnutie, že novo budovaná internetová aplikácia Priameho predaja bude k slúžiť v mierne modifikovanej podobe aj pracovníkom call centra, umožnilo úsporu nákladov na vývoj aplikácie, pretože veľká časť funkčností je pre oba spôsoby predaja identická.

Okrem rozširovania predajných funkcií sa portál rozvíja aj o funkcie samoobslužnej Klientskej zóny, ktoré môžu klienti použiť pre kontakt s poisťovňou. Klienti majú možnosť vykonávať zmeny vybraných údajov na poistných zmluvách cez Internet, dohodnúť si stretnutie, registrovať poistné udalosti životného a neživotného poistenia a sledovať stav ich riešenia.

Internetový predaj bol v roku 2006 ocenený vydavateľstvom Economia cenou Internet Effectiveness Awards v kategórii On-line bankovníctvo a financie. Garantom udeľovania ceny je Asociácia poskytovateľov internetových riešení, ČR.