Provízie

Pri predaji svojich produktov Česká pojišťovna využíva aj rozsiahlu sieť vlastných dílerov a externých maklérov. Odmena za ich činnosť je priamo závislá od objemu predaných produktoch, pričom veľkosť provízie sa líši aj produkt od produktu. Pre každého obchodníka je preto dôležité mať aktuálne a presné informácie o províziách, ktoré mu boli alebo budú vyplatené.

Česká pojišťovna používala pre výpočet provízií aplikáciu, ktorá však neposkytovala potrebné informácie dostatočne prehľadne a rýchlo. Manažment aj díleri dostávali tieto informácie s oneskorením, nie v optimálnej štruktúre a v mnohých prípadoch len v tlačenej forme.
V rámci snahy o zlepšenie spolupráce so svojou obchodnou sieťou sa Česká pojišťovna rozhodla pre sprístupnenie informácií o províziách na extranete, ako pre svojich interných obchodníkov, tak aj pre externých spolupracovníkov. Súčasne so sprístupnením týchto informácií boli pôvodné papierové reporty nahradené elektronickými a bolo možné rozšíriť počet reportov a štatistík.

Softec navrhol a vytvoril v existujúcej aplikácii provízii nový front-endový modul, ktorý zabezpečuje vytváranie požadovaných prehľadov a ich sprístupnenie pre obchodnú sieť s ohľadom na jej štruktúru. Súčasťou uvedeného projektu bola aj optimalizácia existujúcich funkcií a vytvorenie nových funkčností spojených s reklamáciami.

Vďaka uvedenému riešeniu majú dnes obchodníci konzistentný prehľad o svojich províziách, s možnosťou sledovania ich detailov.

Riešenie Softec ďalej podporuje a rozširuje o funkčnosti požadované zákazníkom.