Údaje z účtov poistencov vedených v zdravotných poisťovniach

Pre účely zdravotníckej štatistiky sme pre NCZI vyvinuli riešenie na spracovanie dát z účtov poistencov vedených v informačných systémoch zdravotných poisťovní.

Unikátnosť riešenia spočíva v tom, že sa prvý krát podarilo zabezpečiť spracovanie dát o poskytovanej zdravotnej starostlivosti za celé Slovensko a tak obohatiť zdravotnú štatistiku o novú dimenziu. Údaje o ambulantnej, ústavnej a dopravnej starostlivosti, ale aj údaje o dispenzarizácii, čakacích listinách a nákladoch na lieky, pomôcky a dietetické potraviny predstavujú významný štatistický zdroj dát pre vytvorenie komplexného pohľadu o zdravotnom stave obyvateľstva.