Vystavenie G2G služieb

Nad systémom IS RSD sme vybudovali sadu elektronických webových služieb, ktoré oprávneným informačným systémom iných rezortov poskytnú informácie o priznaných sociálnych dávkach a ich poberateľoch.

Rozhranie je plne automatizované, takže externé systémy, ktoré využívajú tieto služby ich dokážu plnohodnotne zapojiť do svojich procesov. Prvým integrovaným systémom, ktorý využíva tieto služby je IS dátového centra obcí a miest.