Webová aplikácia pre predaj poistenia pre SME

Softec vyvinul pre ČSOB Poisťovňu webovú aplikáciu Biznis Plus určenú na podporu sprostredkovaného predaja poistenia pre malých a stredných podnikateľov (SME) – napr. poistenia majetku, zodpovednosti, a pod. Aplikácia by mala výrazne zjednodušiť prácu interným aj externým predajcom poisťovne a zároveň znížiť ich chybovosť. Doposiaľ museli mnoho úkonov vykonávať ručne.

Spomínaná aplikácia bola poisťovni dodaná v rekordne krátkom čase. Od podpisu zmluvy po odovzdanie ubehli len necelé štyri mesiace, a to vrátane vianočných sviatkov (september 2012 – január 2013). Pre Softec Group je to prvý projekt pre túto poisťovňu i celú skupinu KBC. Okrem zjednodušenia návrhu poistnej zmluvy a celkového skvalitnenia práce predajcov by mala znížiť aj riziko zle uzavretých zmlúv.

Aleš Mičovský, výkonný riaditeľ Softec Group: „Využili sme predchádzajúce skúsenosti s aplikáciami na predaj iných poistných produktov, naše znalosti princípov SME produktov a technologické schopnosti našich vývojárov. Bola to pre nás nová skúsenosť. Za najväčší úspech však považujem, že sa nám podarilo klienta presvedčiť, že nie sme len čisto softvérovou firmou, ale máme aj hlboké znalosti z oblasti poisťovníctva.“

Vývoj tejto predajnej aplikácie bol omnoho zložitejší než bežných aplikácií zameraných na predaj poistenia domácnosti, cestovného poistenia alebo poistenia motorových vozidiel. Navyše sa nejedná o masový produkt. Samotná aplikácia obsahuje cca 1 100 položiek, ktoré medzi sebou súvisia, verne odrážajú nielen štruktúru a pravidlá samotného poistného produktu, ale sú v nich zakomponované aj biznis procesy správy obchodných prípadov, ktoré sú v pozadí.

„Aplikácia umožní našim predajcom pomerne jednoducho pripraviť pre klienta niekoľko verzií ponuky, vytlačiť ich a postupne s ním doladiť ponuku až k podpisu zmluvy. Navyše dokáže kontrolovať súvislosti a upozorniť na prípadné chyby, aby nedošlo k uzatvoreniu zlej zmluvy“, vysvetľuje Ing. Peter Lukács, riaditeľ Odboru underwritingu a produktového manažmentu SME ČSOB Poisťovne.