SOFTEC pomohol digitalizovať najväčšieho telekomunikačného operátora na Slovensku. Dodal a prevádzkuje riešenie pre overenie identity zákazníkov a plne digitálny predaj.

02. júna 2023
Bratislava, 29. mája 2023 – Technologická spoločnosť SOFTEC dodala a prevádzkuje pre Slovak Telekom, 100% dcérsku spoločnosť Deutsche Telekom, riešenie NFINITY (www.nfinity.digital) – Contracting Platform. Ide o najnovšie riešenie spoločnosti SOFTEC pre plne digitálne overenie zákazníka a digitálne podpisovanie zmluvných dokumentov pomocou tvárovej biometrie s vyťažením dát z dokladov pomocou technológie OCR. NFINITY je overené riešenie s unikátnymi referenciami v bankovom, telekomunikačnom a poisťovacom priemysle. Umiestnenie riešenia v cloude umožňuje akcelerovanú implementáciu a aktiváciu pri garantovanej vysokej dostupnosti a kvality služby.

Slovak Telekom hľadal unikátne riešenie pre digitálne overovanie zákazníkov s cieľom zvýšiť predaj cez digitálne kanály, bez potreby fyzickej prítomnosti zákazníka. Prvá fáza bola zameraná na implementáciu procesu pre nového prepaid zákazníka. Overenie identity na diaľku umožňuje z biznisového pohľadu rozšíriť kanály pre predaj SIM kariet na viacerých partnerov a výrazne zlepšuje zákaznícku skúsenosť, pričom SIM kartu je možné použiť prakticky okamžite po zakúpení.

Martin Petriščák, riaditeľ divízie telekomunikačných a bankových systémov SOFTEC k tomu dodáva: „Toto riešenie sme od zámeru k funkčnému, integrovanému a plne otestovanému riešeniu dodali za relatívne krátky čas – šesť týždňov. Bolo to možné najmä vďaka tomu, že služby NFINITY sú plne dostupné v cloude a efektívnej spolupráci s tímom Slovak Telekom. Dodávka obsahovala integráciu NFINITY do systémov Slovak Telekomu, ako aj vývoj custom web aplikácie. Poskytli sme aj konzultácie pri integrácii web aplikácie na služby Ministerstva vnútra SR.“

Riešenie NFINITY si Slovak Telekom vybral na základe referencií a preto, lebo bolo pripravené na integráciu, keďže čas dodania do produkcie bol veľmi významným faktorom. “Chceli sme mať čo najskôr v prevádzke produkčný pilot, aby sme získali spätnú väzbu od užšej skupiny zákazníkov s predstihom pred plným komerčným spustením. Prvú fázu sa nám podarilo so SOFTECOM dodať za 6 týždňov, čo je veľmi rýchlo. Ich riešenie je dnes technicky pripravené na použitie nielen pre prepaid scenár, ale aj pre ďalšie možné prípady,“ uzatvára Robert Hvorečný, Technical Tribe Lead, Slovak Telekom.