Aké dáta verejnej správy ČR sú otvorené?

Dušan Chlapek Fakulta informatiky a statistiky VŠE, Praha

V posledných rokoch vďaka tlaku verejnosti a vďaka iniciatíve Open Government v USA a podobným aktivitám v ďalších vyspelých krajinách, neustále rastie objem dát, ktoré verejná správa zverejňuje. Takto publikované dáta sú zatiaľ spracovávané iba individuálne, napr. investigatívnymi novinármi pri hľadaní politických káuz. Dáta verejnej správy pritom možno spracovávať spôsobom, ktorý umožňuje ich ďalšie automatizované spracovanie, prepojovanie a použitie v aplikáciách i mimo verejnú správu. V príspevku popíšeme výsledky projektu Sémantického prepojenia dát vo verejnej správe Českej republiky, v ktorom bol vybraný a použitý katalogizačný nástroj CKAN pre katalogizáciu otvorených dát verejnej správy zo všetkých ministerstiev ČR, Českého štatistického úradu, krajských úradov a štyroch vybraných okresných miest. Skatalogizované dáta sú následne prevádzané do podoby, ktorá umožní ich automatizované prepojovanie a vytváranie aplikácií nad prepojenými dátami, čo významne zjednoduší kontrolu nad činnosťou verejnej správy.