Ako podniková architektúra prispieva k riadeniu IT nákladov

Peter Filip Tatra banka

V prezentácii sa zameriam na prínos architektúry a jej modelov pre organizácie. Podelím sa so skúsenosťami, ktoré v  tejto oblasti získala Tatra banka v posledných rokoch. Rozoberiem dôvod, prečo model nemôžeme aplikovať v prípade, ak v organizácii nie je zavedená určitá úroveň vyspelosti manažmentu architektúry. V poslednej časti uvediem, ako môžu otvorené štandardy pomôcť nastaviť a vylepšiť súvisiace schopnosti organizácie.

Význam architektúry môžeme definovať z dvoch hlavných pohľadov: z pohľadu zmeny biznisu alebo z pohľadu riadenia prevádzky biznisu. Táto prezentácia sa zameria najmä na prínos v oblasti riadenia prevádzky biznisu. Poukáže na to, ako architektúra prispieva k efektívnemu riadeniu IT nákladov a uvedie hlavné výzvy, s ktorými sa pri riadení IT nákladov môžeme stretnúť (transparentnosť, rezistencia, zber dát, komunikácia…). Ukáže, ako jednotlivé časti tejto skladačky do seba zapadajú a ako navzájom pomáhajú vytvoriť model riadenia nákladov, ktorý je aplikovateľný s viditeľnými finančnými výsledkami.

Architektúra aj jej aplikácia na oblasť riadenia nákladov prináša zmeny, ktoré sa v organizácii zavádzajú veľmi ťažko a môžu čeliť rôznym zdrojom rezistencie. Uvediem, prečo je počas tohto transformačného procesu dôležitý manažment zmien.