Analýzou pohľadu používateľa k lepším aplikáciám

Mária Bieliková, Jozef Tvarožek FIIT STU

Otázky spojené s užitočnosťou aplikácií sú kľúčové pre každého, kto vyvíja aplikácie. V prednáške predstavíme jeden pohľad na to, ako ovplyvniť (vylepšiť) užitočnosť aplikácií – komplexnú vlastnosť, ktorá zahŕňa mnoho aspektov ako funkčnosť, použiteľnosť, prívetivosť, naučiteľnosť a pod.

V prednáške diskutujeme aké stopy zanecháva používateľ pri používaní aplikácie (napr. výber položiek z menu, navigácia prostredníctvom odkazov, pohyb myši) a možnosti ich využitia na analýzu niektorých vlastností aplikácií.

Špeciálne sa venujeme získavaniu a analýze informácie o pohľade používateľa, ktoré umožňuje kvalitatívne významný posun v monitorovaní správania sa používateľa. Pomocou sledovania pohľadu dokážeme podrobne analyzovať správanie sa používateľa v aplikácii vrátane odhadu stupňa jeho nabudenia (emócie) a na základe toho navrhovať používateľské rozhrania, informačnú architektúru, či personalizáciu.V prednáške predstavíme ako sledovanie pohľadu funguje, aké zariadenia sú dostupné a čo umožňujú. Diskutujeme aj rôzne spôsoby využitia v jednotlivých etapách vývoja aplikácií – od samotného začiatku v rámci analýzy až po testovanie hotovej aplikácie.