Analýzou pohľadu používateľa k lepším aplikáciám

Mária Bieliková, Jozef Tvarožek Fakulta informatiky a informačných technológií STU