Automatická analýza 20 párov očí používateľov súčasne

Mária Bieliková, Jakub Šimko, Jozef Tvarožek, Róbert Móro FIIT STU

Oči poskytujú človeku viac ako 90% vnemov. V prednáške sa zameriame na jednu z výziev, ktorú sledovanie pohľadu prináša, a tou je automatizácia spracovania zaznamenávaných údajov o pohľade. Odrazíme sa od zúfalého pocitu, ktorým je pomyslenie na manuálnu anotáciu a analýzu rozsiahlych záznamov používateľských štúdií. Budeme hovoriť o detekcii problémov použiteľnosti na základe identifikácie vzorov správania pohľadu, určovaní používateľských vlastností ako expertíza v riešení úloh či o tom, ako môžu záznamy o pohľade pomôcť “čistiť” výsledky experimentov. Neopomenieme ani aplikácie v nám blízkych doménach ako napríklad programovanie. A to všetko nielen ako vízie. Prezentujeme prvé kroky v laboratóriu UX Group Výskumného centra používateľského zážitku a interakcie na FIIT STU, kde môžeme sledovať naraz až 20 párov očí.