Blockchain v kontexte

Lukáš Hatala

Prezentácia vysvetlí miesto technológie Blockchain v kontexte súčasného stavu rozvoja ICT technológií, ako aj jej vplyv na rozvoj digitalizacie v rôznych odvetviach. Načrtneme návrh dizajnu autonómnej decentralizovanej organizácie a rozoberieme prípady, v ktorých je Blockchain technológia mimoriadne vhodná na automatizáciu procesov a vysvetlíme si prečo. Rozoberieme si rôzne možnosti implementácie Blockchainu, ako aj dostupné produkty na trhu a upozorníme na ich známe slabé miesta, možnosti použitia a predpokladaný rozvoj v nasledujucih 3-5 rokoch.