Čo dokážu ľudia rozpoznať lepšie ako počítače?

Ján LUNTER Innovatrics

Inteligentný softvér vie v dnešnej dobe vyriešiť veľa problémov lepšie alebo aspoň tak dobre ako ľudia. Moderné počítače hrajú šachy na svetovej úrovni, navigujú družice na ceste k Marsu, predpovedajú počasie, navrhujú profil karosérie s minimálnym aerodynamickým odporom. Oblasť v ktorej počítače až tak neexcelujú je počítačové videnie. Človek lepšie rozpozná kto je odfotený na starej fotografii z detstva, presnejšie dešifruje aj veľmi nekvalitný rukopis.
V prezentácii si na príkladoch z biometrie ukážeme, ktoré typu úloh sú pre dnešný softvér takmer neriešiteľné. Ako postupovať keď problém vie vyriešiť človek ale nie inteligentný softvér? Venovať sa budeme príkladom z biometrie, zamerieme sa na rozpoznávanie odtlačkov a na rozpoznávanie tváre.