Dokážu sa biznis a IT rozprávať o spoločných obrázkoch?

Ľubor Šešera Softec, Bratislava

Biznis a IT rozprávajú každý svojim jazykom. Existuje vôbec novodobé esperanto, ktoré im umožňuje sa navzájom zhovárať? Ak áno, na čom je založené a aké má vyjadrovacie prostriedky? V príspevku opisujeme moderný prístup k tomuto problému s využitím štandardizovaného grafického jazyka. Prístup ilustrujeme na typickom príklade z oblasti bankovníctva.