Dopad kryptoanarchie a zdieľanej ekonomiky na našu budúcnosť

Pavol Lupták Nethemba

Decentralizácia spoločnosti a nárast služieb zdieľanej ekonomiky (napríklad Uber, Airbnb), kedy ktokoľvek na svete dokáže plniť požiadavky a želania komukoľvek na svete, spôsobuje, že rola centrálnej vlády začína byť zbytočná. Reputačné modely a sprostredkovateľské služby tretej strany (tzv. „escrow services“) umožňujú vznik vzájomných digitálnych kontraktov bez potreby geograficky vymedzeného právneho systému. Cieľom tejto prezentácie je pokúsiť  sa odhadnúť dopad kryptoanarchie a zdieľanej ekonomiky na našu digitálnu spoločnosť v nasledujúcich desiatich až pätnástich rokoch.