Evolúcia webu: Čo prináša HTML5

Ján Sokoly Softec, Bratislava

Očakávania, ktoré dnes na web a webové aplikácie máme, sa za posledné roky výrazne zmenili. Od statických textových stránok a jednoduchých formulárov sme sa dostali k sofistikovaným aplikáciám, ktoré dokážu spoľahlivo pokryť široké spektrum požiadaviek. Za túto rapídnu premenu vďačíme najmä neustále sa rozširujúcim technologickým možnostiam webu a webových prehliadačov. Prichádza však čas postúpiť v evolučnom rebríčku webových technológií na ďalší stupeň.

HTML5 je novou, nastupujúcou verziou fundamentálneho webového štandardu, ktorý prehliadač definitívne mení z jednoduchého nástroja na prezeranie stránok na silnú aplikačnú platformu. V prezentácii interaktívne ukazujeme aké zaujímavé nové možnosti HTML5 prináša a aké využitie môžu nájsť v aplikáciách, ktoré používame každý deň.