Grantový portál – príklad modernej webovej aplikácie

Juraj ČERVEŇ Softec

Doba, keď Internet pozostával z množstva statických stránok a jednoduchých formulárov je už dávno preč. Väčšina používateľov, ktorí dnes pracujú s portálmi ako Facebook, Twitter, Google a pod. si ani neuvedomuje, že na spoľahlivú prevádzku, prakticky okamžitú odozvu a vysokú dostupnosť takýchto systémov je potrebné využívať nielen obrovské množstvo výkonného hardvéru, ale aj úplne iné technológie, než aké sa používali na tvorbu webových aplikácií ešte pred niekoľkým rokmi.

Na príklade Grantového portálu (GRAP) pre Nadáciu pre deti Slovenska ukážeme riešenie, ktoré je postavené na najmodernejších technológiách, vyznačuje sa vysokou dynamikou stránok, rýchlou odozvou, poskytuje intuitívne ovládanie a veľmi príjemný používateľský zážitok, pričom má zároveň schopnosť prispôsobiť sa zariadeniam s rôzne veľkou zobrazovacou plochou – od veľkých displejov stolných počítačov, cez notebooky a tablety, až po mobilné telefóny. Riešenie je pritom vysoko škálovateľné.

Grantový portál podporuje celý životný cyklus jednotlivých grantových programov nadácie, od ich vyhlásenia, cez zber a spracovanie žiadostí o podporu grantových projektov, rozhodovanie o podpore projektov, priebežné sledovanie bežiacich projektov vrátane informovania verejnosti o ich aktivitách až po záverečné vyhodnotenie podporených projektov.