Hry a sila davu v službách softvérových aplikácií

Mária Bieliková, Michal Barla, Jakub Šimko, Pavol Bielik STU v Bratislave

V dnešnom e-svete sa čoraz viac dostávajú do popredia spoločenské aspekty ako interakcia a spolupráca, ktoré nám sprostredkúvajú aplikácie, či už prostredníctvom webu alebo našich mobilných zariadení. Súčasne sa neuveriteľným tempom rozvíja herný priemysel. A to už má len krôčik k tomu, aby sme využili princípy hier, či silu komunikujúceho davu v softvérových aplikáciách, ktoré slúžia pre konkrétny účel, napr. pre zlepšenie zdravia, podporu výučby, ale aj podporu rozhodovania a manažovanie projektov, spracovania informácií, ale aj zábavu. Prezentujeme prehľad v oblasti čerpania z davu (crowdsourcing) so špeciálnym zameraním na hry a v nadväznosti na to diskutujeme aplikovanie princípov hier v softvérových aplikáciách (označuje sa aj ako gamification). Uvádzame príklady, ktoré ukazujú na obrovský potenciál pre najrôznejšie domény softvérových aplikácií.