Ako a kde vychovávať nové talenty v IT?

Dita Přikrylová

Výskum Oxford Research z roku 2016 upozornil na to, že polovica práce bude za 10 rokov automatizovaná. Skôr, než kedykoľvek predtým sa musíme adaptovať, osvojiť si nové zručností alebo sa rekvalifikovať. Formálne inštitúcie nebudú stíhať a alternatívne formy vzdelávania budú nadobúdať na dôležitosti. Príďte si vypočuť príbeh organizácie Czechitas, ktorá ročne v IT vychová 4000 nových talentov.