Mobilná aplikácia ako strategický nástroj spoločnosti

Ivan Hanzlík EEA, Praha

Veľa spoločností má v súčasnosti ambíciu vyvinúť, alebo používať mobilné aplikácie. Máloktoré mobilné riešenia však týmto spoločnostiam prinášajú merateľné prínosy alebo významne podporujú ich strategické ciele. Na príklade projektu Mobile News pre RadioFreeEurope ukážeme riešenie, ktoré má pre klienta strategický význam. Popíšeme skúsenosti z rozsiahleho a komplikovaného mobilného projektu (zatiaľ 18 mesiacov, 40 jazykov, pomalý alebo cenzúrovaný Internet).
Formulujeme niektoré pravidlá a postupy, ktoré vám pomôžu pri implementácii úspešných mobilných riešení.