Mobilné platformy v biznise

Ľuboslav Lacko PC Revue, Bratislava

Tablety a smartfóny sa stávajú najdôležitejšou technológiou v osobnom aj pracovnom živote hlavne mladých a perspektívnych ľudí. Kvalitné mobilné zariadenia, často v spojení s možnosťami sociálnych sietí umožňujú naplniť požiadavky moderného dynamického biznisu.
Používatelia často stoja pred dilemami, či je pre nich lepší tablet alebo smartfón v kombinácii s výberom najvhodnejšej platformy s ohľadom na výkon a bezpečnosť. Jednoznačná odpoveď neexistuje, veľa však napovie porovnanie platforiem a predikcie trendov.
Je vaša firma pripravená profitovať z výhod mobilných klientských zariadení? Pre inšpiráciu poslúžia príklady najčastejšie aplikovaných scenárov nasadenia mobilných zariadení v biznise. Model distribúcie mobilných aplikácií cez aplikačné markety je jedinečnou príležitosťou pre malé a začínajúce firmy. Dozviete sa tiež ako môžete obísť aplikačné obchody pre jednotlivé platformy a šíriť „in house“ aplikácie v rámci firmy.