Môže byť softvérová architektúra zrozumiteľná?

Ľubor Šešera Softec, Bratislava

V príspevku si najprv položíme otázku, čo je to architektúra softvérového systému. Načrtneme genézu tohto pojmu z pojmu (stavebná) architektúra a uvedieme odlišnosti softvérovej architektúry od architektúry stavieb. Zamyslíme sa nad tým, do akej miery je stavebná architektúra zrozumiteľná bežným ľuďom a čo môže pomôcť zrozumiteľnosti softvérovej architektúry. Jedným z príspevkov k zrozumiteľnosti softvérovej architektúry je aj koncept architektonických pohľadov, ktorý sa tiež stal súčasťou štandardu ISO 42010. V príspevku ukážeme príklad modelovania systému na elektronické bankovníctvo pomocou architektonických pohľadov a zhodnotíme, ktoré architektonické pohľady sú zrozumiteľné ktorým účastníkom softvérového procesu.