Ako môže umelá inteligencia zlepšiť používateľský zážitok

Mária Bieliková, Eduard Kuric

Používateľský zážitok prestáva byť záležitosťou len vybraných skupín výskumníkov a firiem. Dostáva sa do pozície, keď každý projekt zahŕňajúci vývoj interaktívnej aplikácie musí uvažovať komplex súvisiaci s používateľským zážitkom, pokiaľ chce byť úspešný. Dnes biznis začína často na webe a web zacielený na potenciálneho zákazníka ho môže nasmerovať na službu, či výrobok ešte predtým, ako si uvedomí, že to potrebuje. V prednáške predstavíme UXtweak, novú výskumnú platformu na komplexné testovanie používateľského zážitku a analýzu správania sa používateľov na webe, ktorá kombinuje tradičné metódy s novými, založenými na umelej inteligencii. UXtweak pomôže zvýšiť atraktivitu webu na základe charakteristík a správania sa zákazníkov, či automaticky rozpoznať problémy použiteľnosti. UXtweak umožňuje zistiť, prečo a kde sa používatelia strácajú na webových stránkach, získať okamžitú spätnú väzbu od používateľov pre návrhy rozhraní, pozrieť sa na web prostredníctvom očí návštevníkov, realizovať vzdialené moderované používateľské štúdie. Unikátne metódy prediktívnej analýzy prezradia, čo (ne)funguje, poodhalia každé problematické tlačidlo, vstupné pole, či textový obsah.