Najnovšie mobilné zariadenia: ultrabooky verzus tablety

Ondrej Macko, Jozef Orgonáš PC Revue, Bratislava

Svet, v ktorom aktuálne žijeme je plný mobilných zariadení. Každý z nás potrebuje byť stále dosiahnuteľný a na to treba mať mobilné zariadenie pripojené k internetu. Môže ním byť mobil, tablet, ultrabook alebo notebook.
V našej prednáške sa pozrieme na to, ako sa vyvíjal svet mobilných zariadení ma Slovensku. Poukážeme na to, v akej situácii je západná Európa, USA a Slovensko a skúsime sa pozrieť tak trochu za oponu súčasného stavu. V našej prednáške sa dostanete o pol roka dopredu a budete svedkami zariadení, ktoré sa len pripravujú na trh.
Pozrieme sa ako sa dá žiť v heterogénnom prostredí, ako zmení pomery na trhu príchod nového operačného systému a čo všetko nás čaká v tomto roku.
Zameriame sa aj na možnosti zabezpečeného podnikového prístupu. Rok 2012 pritom považujeme za etapu radikálneho nástupu ultrabookov. Vysvetlíme, ako sa tieto zariadenia integrujú do súčasného stavu a ako budú kanibalizovať trh už zavedených zariadení. Celkovým zámerom prednášky je uviesť nezávislý pohľad na aktuálne sa dynamicky meniacu situáciu v oblasti mobilných zariadení.