Neurónové siete analyzujú naše cesty

Ondrej Svačina

Pri rozhodovaní, ako čo najlepšie rozdeliť obmedzené financie na opravu a rekonštrukciu našich ciest, je veľmi dôležité poznať ich aktuálny stav. Poruchy na povrchu vozoviek, ako sú trhliny alebo výtlky, predstavujú priamočiary spôsob vyjadrenia ich stavu. Minulý rok sme na tejto konferencii hovorili o fotografickom zariadení a myšlienke analyzovať vytvorené snímky metódami umelej inteligencie. Tento rok ukážeme, ako nami natrénované neurónové siete dokážu sami rozpoznať poruchy a zakategorizovať ich pre potreby ďalšieho spracovania. Súčasťou prezentácie budú výsledky testov úspešnosti.
7_Svacina