Otvorené dáta: Na čo sú dobré?

Ján Gondoľ Ministerstvo vnútra SR

Vo verejnej správe pracuje množstvo ľudí na počítačoch a vytvárajú dáta a dokumenty, ktoré môžu byť pre ostatných zaujímavé. Aké dáta vznikajú a kde? Čo by sa stalo, ak by sa mohli novým a nečakaným spôsobom použiť? Tieto dáta sa môžu prepájať s inými verejne dostupnými dátami: z Wikipédie, firemným informačným systémom,… Dá sa s nimi robiť všeličo zaujímavé.

Prezentácia predstaví koncept Open Data (čo sú Open Data, Linked Data, čo sa deje v oblasti legislatívy) a ukazuje praktické príklady použitia z prostredia SR, ČR a ostatného sveta, ktoré môžu inšpirovať k vlastným nápadom…