Outsourcing, Off shoring – koniec alebo začiatok IT na Slovensku?

Tomáš Volek Accenture, Bratislava

Aká je dynamika trhu v oblasti outsourcingu? Je to iba ďalšia módna vlna alebo je treba sa vážne zamyslieť? Môže reálne odchádzať práca z krajiny, akou je Slovensko? Čo znamená outsourcing pre rozvoj vášho IT?
Cieľom prezentácie je podať prehľad súčasného stavu a trendu v oblasti outsourcingu a naznačiť možné scenáre ďalšieho rozvoja, tak ako ich vidí Accenture.