Panelová diskusia: Všetko, čo chcete vedieť o AI

Marek Havrda, Ján Lunter, Filip Vítek, Jiří Dobeš, Ondrej Svačina

Nástup umelej inteligencie so sebou prináša úplne nové príležitosti, ale aj úplne nové riziká. Nakoľko môžeme veriť výsledkom, ktoré nám poskytuje umelá inteligencia? Ako zabezpečiť ochranu súkromia a zároveň využiť obchodný potenciál nových technológií? Neobmedzí príliš umelá inteligencia ľudskú autonómiu? Kedy je etické využiť AI k tzv. nudgingu? Pokiaľ na umelú inteligenciu delegujeme rozhodnutia, ako zabezpečíme ich auditnú stopu? Aké sú technické riešenia týchto rizík? Nakoľko nám môže samotná umelá inteligencia pomôcť riešiť riziká a negatívne dopady, ktoré jej implementácia prináša?
6_Havrda_Lunter_Vitek_Dobes_Svacina