Prečo pre oči niekedy nevidíme a čo sa z toho naučiť pre web, GUI a prezentácie

Matej Novotný Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Bratislava

Prečo nám ľudia odchádzajú z webovej stránky? Kedy bannerová reklama nefunguje? Ako sa nenechať oklamať PowerPointom? A prečo sa grafici tak často hádajú s manažérmi?
V prednáške budú predstavené podstatné princípy fungovania ľudského vizuálneho systému a na konkrétnych príkladoch GUI, webových stránok a iných prezentácií ilustrujeme význam týchto princípov spolu s odporúčaniami pre efektívnu vizuálnu komunikáciu.
Rovnako ako je dôležité vedieť vyjadrovať myšlienky slovami, je totiž dôležité vedieť komunikovať aj vizuálne. Netýka sa to len oblasti reklamy, ale aj štandardných prezentácií, webových stránok a používateľských rozhraní softvérových systémov.