Regulácia internetu a cenzúra

Pavol LUPTÁK Nethemba

Internetová cenzúra je fenomén, ktorý v demokratizujúcom svete neutícha, práve naopak – filtrovanie Internetu sa čím ďalej, tým viac dotýka aj vyspelých krajín, nasadené je napríklad vo Veľkej Británii, Fínsku, Dánsku, či Holandsku. V ostatných krajinách (vrátane Slovenska) je zavedené celoplošné monitorovanie a archivovanie hlavičiek akejkoľvek internetovej alebo hlasovej komunikácie (vo forme „Data Retention Law“). Cieľom prezentácie bude zhodnotiť aktuálny stav Internetovej cenzúry a Internetového monitorovania na svete a popísať technické spôsoby ako je možné sa voči cenzúre a monitorovaniu chrániť využitím anonymizačných sietí a použitím výhradne šifrovanej komunikácie.