Trendy vo využití on-line distribučných kanálov bánk

Mário Strapec Konzultant, Praha

Nové on-line distribučné kanály, najmä smart phone banking dnes poskytuje na českom a slovenskom trhu takmer každá banka, aby si udržala svojich klientov. Využívajú ale plne ich potenciál? Dokážu generovať dodatočné tržby bez toho, aby kanibalizovali tradičné kanály? A čo noví hráči na trhu – majú šancu v porovnaní so zavedenými bankovými domami? To je len niekoľko otázok, na ktoré hľadala odpoveď aj naša štúdia. Okrem iného upozorňuje na tri nové trendy, ktorým sa banky v najbližšej dobe pravdepodobne nevyhnú – so zákazníkom budú musieť nadviazať osobnejší vzťah, získať rad nebankových skúseností a užšie spolupracovať so spoločnosťami i z iných odborov.