Umelá inteligencia a spotrebiteľský úver

Jiří Dobeš

Inovatívna česká banka vyzvala umelú inteligenciu na „súboj“ s expertmi banky. Cieľom bolo zlepšiť model správania žiadateľa o úver, najmä zvýšiť pravdepodobnosť akceptácie spotrebiteľského úveru ponúknutého bankou. Na základe profilu spotrebiteľa a jeho správania tak vznikol model umelej inteligencie, ktorého prediktívna sila bola takmer dvojnásobná v porovnaní s modelom používaným bankou. Aká bola cesta od vízie po finálny model v produkčnom prostredí, vďaka ktorému banka získala možnosť ponúknuť zákazníkom na mieru šitý produkt s vysokou mierou akceptácie?
8_Jiri Dobes