Ako umelá inteligencia zrevolucionizovala biometriu a kedy premení aj vaše odvetvie?

Ján Lunter

Za posledných päť rokov sa vďaka metódam umelej inteligencie biometria extrémne zmenila. Ukážeme si ako vznikli nové, radikálne lepšie riešenia starých problémov, aké nové výzvy v biometrii umelá inteligencia priniesla a ako ich postupne dokáže aj riešiť. Nástup umelej inteligencie pri rozpoznávaní ľudí bol vzhľadom na iné odvetvia veľmi rýchly, revolučná zmena ktorá sa v biometrii už udiala sa v iných oblastiach iba začína. Spoločne sa pozrieme, ktoré hlavné faktory ovplyvňujú rýchlosť uplatnenia umelej inteligencie v jednotlivých priemyselných oblastiach. Je vaše odvetvie „rizikové“, alebo máte ešte dostatok času kým vás umelá inteligencia nahradí?
2_Jan Lunter