Uplatnenie deep learning-u v praxi

Ján Lunter, Innovatrics

Rok 2016 bol rokom, kedy deep learning prežíval boom – o deep learningu sa už nehovorí iba na vedeckých konferenciách a na univerzitách. V roku 2016 o deep learningu a jeho význame pravidelne píšu svetové média (Economist, New York Times). Leadri v IT priemysle ako napr. Google, Facebook, IBM, Apple, alebo Baidu masovo investujú do deep learningu či už cez akvizíciu firiem z tejto oblasti, alebo cez zostavovanie vlastných tímov. Silu deep learningu nepriamo ukazuje aj vznik asociácii podporovaných ľuďmi ako Elon Musk, ktorých cieľom je chrániť ľudstvo pred možným zneužitím deep learningu a pred vznikom tzv. Bad AI.

V prednáške spravím prehlaď možnosti využitia deep learningu v rôznych oblastiach. Ukážem dosiahnutý state of the art, výsledky v oblastiach rozpoznávania a generovania obrazu, automatických prekladov, rozpoznávania reči, navigácie či už áut alebo dronov, takisto sa pozrieme ako používame deep learning v Innovatricse pri rozpoznávaní tvári a odtlačkov prstov. Identifikujeme oblasti, kde deep learning už presiahol schopnosti ľudí, naznačíme kam by jeho použitie mohlo viesť v budúcnosti. Na záver sa pozrieme na praktické limity pri použití deep learningu a na obavy spojené s touto technológiou, upozorníme na možnosti zneužitia deep learningu.

Ľutujeme, ale z technických príčin zvuková prezentácia nebude pre túto tému k dispozícii.