Veľké dáta potrebujú veľké oči

Matej Novotný Vis Gravis

Analýza dát pre obchodné či výskumné využitie sa tradične opiera o štatistiku a data mining. Automatizované algoritmy extrahujú z komplikovaných a veľkých dát dôležité informácie. Kto však rozumie vaším dátam a vášmu podnikaniu lepšie? Kto má schopnosť intuície a rozmýšla „out-of-the-box“? Je to váš počítač alebo ste to vy? Zapojenie človeka do analytického procesu má neoceniteľný význam pre analýzu dát. V dobe „Big Data“ je tento benefit dokonca jeden z kľúčových. Využívate ho dostatočne? Na prednáške predstavíme možnosti využitia interaktívnej dátovej vizualizácie a výhody zapojenia človeka pri odhaľovaní skrytých súvislostí v dátach, pri detekcii anomálií či podvodov alebo pri formulovaní nových hypotéz nad dátami.