Ako u nás funguje výberový proces?

Zaujala vás niektorá z našich voľných pracovných pozícií?

Ak myslíte, že s nami môžete posunúť svoju kariéru na novú úroveň, pošlite nám vaše aktuálne CV.

Vždy od nás dostanete spätnú väzbu

Každý kandidát, či pozícia sú iné a pri hľadaní prieniku vzájomných očakávaní niekedy potrebujeme viac času. Vždy vás však informujeme, a to aj v prípade, ak vaše skúsenosti momentálne nevieme využiť.

K výberom nových kolegov pristupujeme efektívne

Ak sú vaše skúsenosti v zhode s požiadavkami našich pracovných pozícií, dohodneme sa s vami na osobnom stretnutí. Pokiaľ nám z vášho CV nie je všetko jasné, pristúpime najskôr ku krátkemu telefonickému rozhovoru.

Ceníme si osobnostné kvality a tímového ducha

V rámci pohovoru sa zaujímame nielen o vaše profesionálne zručnosti, ale aj osobnostné a intelektové predpoklady. Tomu prispôsobujeme celý výberový proces, ktorý je interaktívny a dôsledný.

Prvé stretnutie absolvujete s členom HR tímu

Stretnutia sa spravidla zúčastní aj potenciálny nadriadený alebo príslušný technologický líder. V priebehu interview si vyjasníme vzájomné predstavy a očakávania a zodpovieme vaše otázky.

Pracovnú ponuku ladíme spoločne

Uvedomujeme si, že stojíte pred dôležitým rozhodnutím o vašom ďalšom profesijnom smerovaní. Filozofiou nášho výberového procesu je obojstranný rešpekt, preto je pracovná ponuka výsledkom zladenia vzájomných predstáv a očakávaní.